Om Krangor

Krangor er et heldagsarrangement i Avalon, der kører fire gange om året. Arrangementet kombinerer semi-live (uden udklædning), rollespil, figurkrigsspil, politiske intriger, handel og krig.

For år tilbage havde vi et lignende arrangement, som vi kaldte Wuzuit. Det var en arv fra en de to gamle medlemsforeninger, Eventyrernes Kreds, der var med til at grundlægge Avalon. Wuzuit var en række rollespilskampagner, som var samlet på den samme verden, kaldet Orono. Nogle gange om året blev spilpersonerne fra de forskellige kampagner ’samlet op' af guderne og sent til byen Wuzuit, hvor de kunne møde hinanden; handle, snakke og løse opgaver sammen. Alting har sin tid; Den gamle Wuzuit gruppe kørte træt efter nogle år og valgte at stoppe med arrangementet.

Det var vi i bestyrelsen meget kede af. Det underlige ved rollespil er, at det både er meget socialt – og meget asocialt. Socialt på den måde, at rollespil nu er sjovest når det foregår i en gruppe, og at du bruger din fantasi når du og spillederen lader eventyret udfolde sig for jeres indre øje. Rollespil, i hvert fald i foreningsregi, er asocialt fordi du og dine venner går ind i et lokale og lukker døren bag jer. Det betyder at medlemmerne i en forening alt for ofte er delt op i små kliker, som ikke kender hinanden. Det andet vi var kede af ved Wuzuits bortgang, var at det var et arrangement som kun kan spilles i foreningsregi og ikke hjemme hos én selv - altså er var det et arrangement der støttede foreningstanken så at sige.

Derfor valgte vi at starte en ny slags Wuzuit op igen i efteråret 2006. Vi valgte meget hurtigt at gå væk fra det gamle Wuzuit koncept og lave vores eget; Wuzuit var ‘deres’ barn og vi følte vi måtte skabe vores eget.

Krangor er både et land og en by. En præst blev af forfædrene advaret om at en katastrofe ville ramme hans land; han samlede derfor en gruppe af trofaste og førte dem over havet til et nyt land og en ny start. Seks adelsfamilier skabte et nyt samfund - men mange problemer fulgte med - for de stolte familier kunne ikke ligge gammelt nag og rivalisering bag dem. Kampen om magt og ære betød og betyder alt, og familierne ligger i evig strid, med alliancer der skifter på kryds og tværs. Når de ikke slås med hinanden, er der barbarerne at slås med, for ude i de dybe skove lever de 'Skovvilde', primitive barbarer med mærkelige totems og sære vaner, som krangorianerne har for vane at indfange og holde som slaver.

Pilatus overvejer situationen   Gheto & Pertinax på krigstogt

Du laver en spilperson specielt til Krangor, som følger dig fra gang til gang. Vi har valgt, at din familie trækkes tilfældigt, så vi kan blande foreningens medlemmer på nye måder. Familierne har hver deres traditionelle rolle at spille i samfundet, men de har ingen specielle fordele mht. regler. Deres rolle er at være i opposition til de andre familier: Det er meget menneskeligt. Saml spillerne i grupper, giv dem hver deres gruppeidentitet, hver deres 'flag' - læn dig tilbage og se dem begynde at slås. Det er endnu ikke kommet til åben kamp og borgerkrig; ingen er døde eller har mistet land og rygte, men det varer måske ikke så længe..

Med hensyn til regler, har vi valgt at bruge Savage World, da det tillader os at blande rollespil og figurkrigsspil uden problemer, da der ikke skal konverteres eller laves regeltilpasninger. Det har kun givet få problemer selv om mange spillere ikke kender Savage World reglerne, da de er rimeligt nemme at gå til.